„Галилео“ — европейската глобална навигационна спътникова система

Updated: Jul 11, 2018