Galileo – evropski globalni navigacijski satelitski sistem

Updated: Jul 11, 2018