Galileo — Eiropas satelītnavigācijas sistēma

Updated: Jan 24, 2019